DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2017

13.10.2017 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Kiedy zebrała się cała społeczność szkolna w sali gimnastycznej, klasy pierwsze złożyły ślubowanie. Od tego momentu są pełnoprawnymi uczniami Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu. Pan Dyrektor podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną, solidną pracę. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego złożyli im serdeczne życzenia i wręczyli smaczny (jak się […]

FILMOTEKA

FILMOTEKA

Zachęcamy do zapoznania się z nową zakładką: Filmoteka, w której prezentujemy prace wykonane na zajęciach Specjalizacji Realizacje Intermedialne.   Filmoteka

PORTA SUPRAŚLA

PORTA SUPRAŚLA

W dniu 24 września w siedzibie Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu odbyło się niesamowite spotkanie – promocja książki pt. Porta Supraśla autorstwa prof. Stanisławy Łajewskiej -Szypluk. Wydawcami jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Artystycznej EduArt / ze szczególnym staraniem pani Moniki Kurzy / oraz Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense. W spotkaniu licznie udział wzięli donatorzy, […]

POKÓJ JEGO DUSZY

POKÓJ JEGO DUSZY

W dniu 13 września 2017 roku odszedł od nas Wojciech Załęski – wspaniały człowiek, artysta, miłośnik sztuki, świata, ludzi, gawędziarz, pisarz, publicysta, wieloletni nauczyciel i były dyrektor Liceum Plastycznego w Supraślu.       To On przez wiele lat nadawał klimat życiu intelektualnemu miasta, troszczył się o jego rozwój. Stał się postacią legendarną. Niestrudzenie gromadził materiały do […]

BARDZO WAŻNA WYSTAWA ! MASZ CZŁOWIEKU PRAWA !

BARDZO WAŻNA WYSTAWA ! MASZ CZŁOWIEKU PRAWA !

Uczniowie Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu pracujący pod opieką artysty plastyka Katarzyny Zabłockiej stworzyli ilustracje do poszczególnych artykułów Deklaracji Praw Człowieka. Szukając symboli, metafor i motywów, filtrując wszystko przez własną wiedzę i wrażliwość, będąc czułym barometrem otaczającej rzeczywistości, wreszcie znając wagę działania – stworzyli prezentowane Państwu realizacje. Wykorzystując formę fotokolażu, fotomontażu i grafiki […]

WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2017/18 projektem obejmuje się uczniów : – słabowidzących, – niesłyszących, – słabosłyszących, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, […]