Kadra

Pracownicy Szkoły w roku 2016/2017

Dyrektor - Wojciech Sokólski

Wicedyrektor - Barbara Sieńczuk

Kierownik artystyczny - Małgorzata Niedzielko

Kierownik Internatu - Piotr Puczyński

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Maria Doroszew

Elżbieta Suchocka

Język angielski

Jolanta Hołownia

Monika Michniewicz

Barbara Sieńczuk

Język francuski

Izabela Karczewska - Kiedysz

Matematyka

Anna Śmietańska

Historia

Przemysław Lech

Historia i społeczeństwo

Przemysław Lech

Biologia, Chemia

Bożena Agata Kruszewska

Historia sztuki

Marzanna Polkowska

Fizyka

Danuta Zakrzewska

Informatyka

Wojciech Sokólski

Wychowanie Fizyczne

Katarzyna Rewucka

Religia

ks. Andrzej Chutkowski

Danuta Jóźwik

WOS

Przemysław Lech

Geografia

Przemysław Lech

Podstawy przedsiębiorczości

Tomasz Modelski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Piotr Puczyński

Tkanina artystyczna

Urszula Nagórna - plastyk

Snycerstwo

Zbigniew Wasiluk - plastyk

Andrzej Misiewicz - technik

Techniki graficzne

Marta Muszyńska-Józefowicz - plastyk

Małgorzata Józefowicz - technik

Techniki rzeźbiarskie

Weronika Adamowska - plastyk

Andrzej Misiewicz - technik

Techniki druku artystycznego

Marta Muszyńska-Józefowicz - plastyk

Małgorzata Józefowicz - technik

Realizacje intermedialne

Katarzyna Zabłocka – plastyk

Rysunek i malarstwo

Beata Wilczyńska- plastyk

Honorata Wincenciak-Zamostna - plastyk

Urszula Zawadzka-Wyrzykowska - plastyk

Rzeźba

Małgorzata Niedzielko - plastyk

Weronika Adamowska - plastyk

Podstawy projektowania

Małgorzata Józefowicz- plastyk

Podstawy fotografii i filmu

Marta Mariańska - plastyk

Projektowanie multimedialne

Marta Mariańska - plastyk

Psycholog szkolny

Małgorzata Mozerys - Ćwikła

Pedagog

Kinga Kujawa

Biblioteka szkolna

Ewa Kurkowska

Internat

Anna Harasim

Piotr Puczyński

Mariusz Turczyński

Agnieszka Wróblewska

Marta Żukowska