I ogólnopolski konkurs literacko malarski „Moje krajobrazy”

Pejzaż mój „widzę ogromny,

wielkie powietrzne przestrzenie,

ludzie je pełnią i cienie”

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu ma zaszczyt zaprosić - młodzież gimnazjalną, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, oraz młodzież ze  szkół artystycznych do wzięcia udziału w I ogólnopolskim konkursie malarsko literackim „Moje krajobrazy”

 

Nieprzekraczalny termin dostarczania prac  (liczy się data stempla pocztowego) - 29 stycznia 2017 roku. Prace należy wysłać na adres: Liceum Plastyczne w Supraślu, ul. Plac Kościuszki 1, 16-030 Supraśl.

Załączniki:

Karta informacyjna na konkurs

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego "Moje krajobrazy"

 

Konkurs plastyczno-językowy: kaligram w języku angielskim i francuskim

Pliki do pobrania

 

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie

Uczniowie uzdolnieni artystycznie, posiadający osiągnięcia w tej dziedzinie (muzyka, film, teatr, taniec, literatura, fotografia i in.) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne. Wnioski oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga oraz na stronie: www.wrotapodlasia.pl/kultura/stypendia.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów: 24.10.2016r.

Kinga Kujawa

 

Spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami w niedzielę 18 września o godz. 11. Spotkanie rodziców z kierownikiem i wychowawcami w internacie odbędzie się o godz. 12:30.

 

Warsztaty z mistrzem ilustracji Józefem Wilkoniem

W dniu 7 września w LP Supraśl odbyło się spotkanie z mistrzem ilustracji Józefem Wilkoniem. Artysta przybliżył tajniki swojego warsztatu. Twórcze, inspirujące spotkanie pozostawiło w młodych adeptach sztuki swój malarski ślad. FOTORELACJA

 

Wyprawka szkolna

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

W bieżącym roku szkolnym programem są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności :

- słabowidzący,

- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wnioski oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga.


Kinga Kujawa

 

stat4u